VÝUKA ZALOŽENÁ NA HŘE MŮŽE DÍTĚTI POMOCI K ÚSPĚCHU VE ŠKOLE I MIMO NI

Autor: Lucie Drahošová

Předškolní zařízení i první ročníky základních škol nabízí různé pedagogické směry. Každý upřednostňuje různé výhody, mnoho z nich ale pojí právě hra. Různé výzkumy dokazují, že učení na základě hry zvyšuje nejen akademické výsledky, ale prospívá i samotnému vývoji dětí v různých oblastech a jejich dovednosti.

Hra je pro dítě přirozená činnost a pedagogické směry pouze z této přirozenosti vycházejí. Díky tomu mohou děti objevovat, experimentovat a řešit problémy hravou cestou. Učitel vede, povzbuzuje, ukazuje možnosti, iniciativa ale vychází stejně tak od dítěte. Proto je do výuky více zapojené, zvídavé a to, co se naučí, má dlouhodobý charakter.

Aktivní hra vs. pasivní naslouchání

Učení prostřednictvím hry vede děti k samostatnosti. Oproti tomu přístupy orientované na učitele dětem nabízí pasivní přijímání informací. Tento styl je na mnoha základních školách stále tradiční a hojně zastoupen přesto, že různé výzkumy dokazují efektivitu učení na bázi hry a potvrzují, že děti vykazují lepší výsledky. Tradiční, na učitele orientovaný přístup může přinášet i negativní dopad v podobě stresu, snížené motivace nebo malého zájmu o výuku.

Co dítě získá v programu založeném na hře?

Programy založené na hře jsou samozřejmě orientovány na vzdělání stejně jako tradiční metody. Dítě dostane stejné vědomosti. Ovšem více si jich zapamatuje, protože hra je interaktivní, ať už je spontánní, nebo řízená učitelem, který je vždy přítomen, je aktivní a dětmi je vnímán jako autorita, osobnost a rádce v pozitivním významu slova. Učitel se ve svém oboru musí zdokonalovat a sám vzdělávat, vnímá svou roli jako poslání. Takové postoje nejsou u pedagogů tradičních programů vždy samozřejmostí.

Možnost zkoumat a objevovat, nikoliv jen pasivně přijímat podporuje soustředění a vede dítě ke zvládání vyšších obtížností a hledání souvislostí. Mozek jednoduše zapojuje jiné části, než při pouhém poslouchání. Bez procesů, jako je analýza, vyhodnocování, řešení problémů a samostatné a rychlé rozhodování, se dnešní dítě takřka neobejde.

Díky hře je při použití uvedených procesů dítě vytrvalejší a také ho hra učí jak spolupráci, tak samostatnosti. Musí být schopno reagovat na názory a potřeby ostatních spoluhráčů/spolužáků. Hra jako prostředek výuky může sloužit při psaní a čtení, matematice i dějepisu. Je-li učitel schopen takovou výuku řídit, lze hru použít pro učení jakékoliv vzdělávací oblasti. Programy založené na hraní mohou malým dětem poskytnout silný základ pro pozdější úspěchy ve škole i v sociálních skupinách, děti jsou díky nim schopné čelit výzvám a úspěšně je řešit.

1 balónek2 balónky3 balónky4 balónky5 balónků (Prozatím bez hodnocení)
Loading...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Další články