CO JE TERAPIE HROU?

Autor: Lucie Drahošová

Terapie hrou se někdy používá i u dospělých, primárně je to ale psychoterapeutický přístup používaný pro pomoc dětem ve věku cca od tří do dvanácti let. Díky hře dítě přirozeně vyjádří potlačené myšlenky a emoce a profesionál mu může pomoci, aniž by si dítě všimlo, že je vyšetřováno.

Kdy a jak je vhodné terapii použít

Terapeutická hra se odehrává v bezpečném prostředí herny, kde je dítě minimálně omezováno, což podporuje jeho vyjádření. To umožní terapeutovi sledovat rozhodování a styl hry. Terapeutická hra např. pomáhá dětem se sociálním nebo emocionálním deficitem naučit se lépe komunikovat, měnit své chování, rozvíjet dovednosti pro řešení problémů a pozitivně komunikovat s ostatními.

Taková terapie je vhodná také při řešení stresových situací, se kterými si malé dítě neporadí. V případě vážné nemoci nebo hospitalizace, je-li obětí násilí nebo žije v krizovém rodinném prostředí, které má negativní vliv na jeho vývoj a chování. Terapie hrou může pomoci také s problémy ve škole, s poruchami učení, dětem úzkostným, trpícím depresí, zármutkem nebo hněvem.

Jak terapie funguje a co od ní můžeme čekat

Důležitou roli při terapii hrou u dítěte hraje rodič. I ten projde průvodním rozhovorem a rozborem terapeuta, který na základě získaných informací zvolí další postup. Herna obvykle nabízí specifické hračky povzbuzující sebevyjádření. Dítě může projevit schopnost v určitém směru, věnovat se hudbě, tančit nebo třeba vyprávět/malovat příběh. Jakoukoliv potřebu umí dítě projevit lépe prostřednictvím hry než verbálně.

Podle okolností se přístup k terapii může lišit, dítě si jednak může hrát bez pravidel a tím se vyjádřit, nebo do hry více zasahuje terapeut a dítě vede na základě předem získaných informací tak, aby urychlil celý proces. Terapeut musí být proškolený profesionál s odpovídajícím vzděláním. Také to musí být osobnost, se kterou se bude dítě cítit dobře, nebude se bát nebo ostýchat a rodič nebude mít problém řešit s ním citlivé rodinné otázky.

1 balónek2 balónky3 balónky4 balónky5 balónků (Prozatím bez hodnocení)
Loading...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Další články