JAK POMOCÍ SPOLEČNÉHO HRANÍ A HER OVLIVNIT CHOVÁNÍ DÍTĚTE

Autor: Barbora Aydin

Hra má na dítě pozitivní vliv. Nevede jen k uspokojení jeho potřeb, ale také se s její pomocí učí správnému chování, upevňuje se jeho vztah k sobě samému i k ostatním lidem. Pojďme se podívat, jak to funguje.

Zdravý egoismus

Malé děti ještě nemají vyvinuté některé pocity, proto netuší, jak se vyrovnat například s tím, když si chce jiné dítě na hřišti vypůjčit jejich hračku. Naprosto přirozeně mají majetnické sklony a nejdůležitějšími osobami jsou pro ně ony samy. Pomocí hry lze tuto vlastnost trénovat a dítě učit, že je to poměrně běžné a hezké, pokud se podělí o hračky, že se nemusí bát toho, že by o ně přišlo. Na dítě však netlačte, musí k tomu dozrát samo, děje se tak obvykle okolo pátého roku věku.

Pocit bezpečí a jistoty

Při hře s rodiči je významně posilována vzájemná blízkost. Dítě přijímá rodiče jako svůj vzor a přirozenou autoritu. Rodič jakožto starší jedinec vzbuzuje v dítěti pocit, že si se vším poradí, což jim dodává důvěru a pocit bezpečí. Společným hraním v dítěti také roste pocit, že se nemusí ničeho bát, že jsou tu rodiče pro něj a vždy ho ochrání. Pokud bude tento pocit náležitě podporován, bude dítě i v kolektivu a v prostředí bez rodičů jistější a nebojácné.

Sebehodnocení

Na to, aby si dítě samo sebe vážilo, mají největší vliv opět rodiče. Proto je důležité dítě respektovat a naplňovat jeho emoční potřeby, včetně hraní. Velký vliv tak hraje i verbální hodnocení dítěte, prokázání radosti z povedeného úkolu a uznání. Tak se dítě naučí vážit si samo sebe.

Sociální chování

Dítě zprvu neví, jak rozlišovat jednotlivé lidi, jak mluvit ke starším či mladším lidem. Pomocí hry lze ale nenuceně naučit i toto chování. Vykání, tykání, zdravení ahoj či dobrý den,… To vše ovlivňuje chování dítěte ve společnosti a naučí ho to respektovat rozdíly mezi jednotlivými lidmi.

Vše, co se dítě při hře naučí, se odrazí na jeho povaze. Přátelské, pozitivně naladěné děti bývají v kolektivu nejoblíbenější, proto je dobré společnou hru praktikovat co nejčastěji a tyto vlastnosti upevňovat.

1 balónek2 balónky3 balónky4 balónky5 balónků (Prozatím bez hodnocení)
Loading...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Další články